Rekvizīti

SIA “Z Shop”
Reģ. Nr.: 40203297988

PVN reģ. Nr.: LV40203297988
Juridiskā adrese: Eduarda Tisē iela 54 - 18, Liepāja, LV-3411

Faktiskā atrašanās vieta: Rīga

Kredītiestādes rekvizīti

AS “SEB banka”
SWIFT (BIC) kods: UNLALV2X
Konta Nr.: LV30UNLA0055002185648


Iepirkties

0