Rekvizīti

SIA “Z Shop”
Reģ. Nr.: 40203297988

PVN reģ. Nr.: LV40203297988

Faktiskā atrašanās vieta: Rīga, Latvija

Kredītiestādes rekvizīti

AS “SEB banka”
SWIFT (BIC) kods: UNLALV2X
Konta Nr.: LV30UNLA0055002185648


Iepirkties